banner

Hóa chất tẩy rửa vệ sinh

Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0936 766 665
pusico.vietnam
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0984 410 737
pusico.vietnam

Quảng cáo

Thống kê

Sản phẩm

Vệ sinh bảng mạch điện tử Nabakem DC-3000

Giá: 0 VND

Vệ sinh bảng mạch điện tử Nabakem DC-3000 dùng để tẩy rửa vệ sinh bảng mạch in điện tử, thiết bị điện, điện tử....

Vệ sinh bảng mạch điện tử Nabakem ECC-90

Giá: 0 VND

Vệ sinh bảng mạch điện tử Nabakem ECC-90 dùng để vệ sinh bảng mạch điện tử, thiết bị điện, điện tử, viễn thông

Dung dịch vệ sinh máy móc thiết bị Nabakem MC-2

Giá: 0 VND

Dung dịch vệ sinh máy móc thiết bị Nabakem MC-2 dùng để tẩy rửa vệ sinh máy móc thiết bị công nghiệp

Dung dịch vệ sinh động cơ điện Nabakem EMC-100A

Giá: 0 VND

Dung dịch vệ sinh động cơ điện Nabakem EMC-100A dùng để vệ sinh động cơ điện

Chất tẩy nhãn dán Nabakem SSR-450

Giá: 0 VND

Chất tẩy nhãn dán Nabakem SSR-450

Vệ sinh bảng mạch điện tử Nabakem FR-7000

Giá: 0 VND

Vệ sinh bảng mạch điện tử Nabakem FR-7000 dùng để vệ sinh bảng mạch điện tử, thiết bị điện tử, viễn thông

Vệ sinh đa năng Nabakem DC-5000

Giá: 0 VND

Vệ sinh đa năng Nabakem DC-5000 dùng để tẩy rửa vệ sinh máy móc thiết bị, khuôn mẫu, linh kiện điện, điện tử

Chất vệ sinh thép không gỉ Nabakem SUS CARE T-1

Giá: 0 VND

Chất vệ sinh thép không gỉ Nabakem SUS CARE T-1 dùng vệ sinh làm bóng bề mặt thép không gỉ, nhôm, crôm

Chất tẩy sơn và gioăng đệm Nabakem PR-50A/P

Giá: 0 VND

Chất tẩy sơn và gioăng đệm Nabakem PR-50A/P dùng để tẩy sơn, giăng đệm, gasket, dầu mỡ, cáu cặn, vết bẩn...

Chất tẩy rửa sơn keo dán Nabakem PR-70

Giá: 0 VND

Chất tẩy rửa sơn keo dán Nabakem PR-70 dùng để tẩy sơn, keo dán, gioăng đệm

Dung dịch tẩy rửa Nabakem ER-200

Giá: 0 VND

Dung dịch tẩy rửa Nabakem ER-200 dùng tẩy rửa vệ sinh trong công nghiệp

Dung dịch tẩy rửa đa năng Nabakem PWC-100

Giá: 0 VND

Dung dịch tẩy rửa đa năng Nabakem PWC-100 dùng tẩy rửa vệ sinh máy móc thiết bị công nghiệp

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Đối tác