banner

Hóa chất cho nhà máy phát điện

Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0936 766 665
pusico.vietnam
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0984 410 737
pusico.vietnam

Quảng cáo

Thống kê

Sản phẩm

Vệ sinh bảng mạch điện tử Nabakem DC-3000

Giá: 0 VND

Vệ sinh bảng mạch điện tử Nabakem DC-3000 dùng để tẩy rửa vệ sinh bảng mạch in điện tử, thiết bị điện, điện tử....

Vệ sinh hệ thống điều khiển điện Nabakem EHC-200

Giá: 0 VND

Vệ sinh hệ thống điều khiển điện Nabakem EHC-200 dùng để vệ sinh hệ thống điều khiển nhà máy điện

Vệ sinh hệ thống điều khiển Nabakem EHC-200

Giá: 0 VND

Vệ sinh hệ thống điều khiển Nabakem EHC-200 dùng để vệ sinh hệ thống điều khiển nhà máy điện

Dung dịch vệ sinh bảng mạch Nabakem DC-1080

Giá: 0 VND

Dung dịch vệ sinh bảng mạch Nabakem DC-1080 dùng vệ sinh bảng mạch, mạch điện, tiếp điểm

Thổi bụi Nabakem DB-1100

Giá: 0 VND

Thổi bụi Nabakem DB-1100 dùng để thổi bụi, vệ sinh máy móc thiết bị

Dung dịch bảo dưỡng Nabakem PSC-1N

Giá: 0 VND

Dung dịch bảo dưỡng Nabakem PSC-1N

Dung dịch bảo dưỡng Nabakem 20SG

Giá: 0 VND

Dung dịch bảo dưỡng Nabakem 20SG

Dung dịch vệ sinh đa năng Nabakem NB-1

Giá: 0 VND

Dung dịch vệ sinh đa năng Nabakem NB-1 dùng vệ sinh tẩy rửa đa năng

Dung dịch tẩy sơn, đệm gasket Nabakem PR-50N

Giá: 0 VND

Dung dịch tẩy sơn, đệm gasket Nabakem PR-50N dùng để tẩy sơn, tẩy đệm gasket

Dung dịch chuyển hóa gỉ sét Nabakem RT-1000

Giá: 0 VND

Dung dịch chuyển hóa gỉ sét Nabakem RT-1000 dùng để chuyển hóa gỉ sét trên bề mặt kim loại

Kiểm tra dò rỉ khí ga Nabakem BC-100

Giá: 0 VND

Kiểm tra dò rỉ khí ga Nabakem BC-100 dùng để kiểm tra dò rỉ khí gas

Chất làm lạnh tức thời Nabakem SF-1013

Giá: 0 VND

Chất làm lạnh tức thời Nabakem SF-1013 dùng làm lạnh trong quá trình kiểm nghiệm biến nhiệt

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Đối tác