banner

Máy băm nhựa Đài Loan

HÓA CHẤT BẢO DƯỠNG

Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0914 283 089
sales.pusicovietnam
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0936766665
pusico.vietnam

Quảng cáo

Thống kê

Sản phẩm

Máy xay tốc độ chậm Shini SG-16N/16D/20N

Giá: 0 VND

Máy xay nhựa chống ồn Shini dùng kết nối ngay với máy nhựa để xay cuống nhựa

Máy băm xay nhựa chống ồn SG-23/30/36

Giá: 0 VND

Máy băm nhựa Shini dùng băm các sản phẩm lỗi và cuống nhựa thừa để tái sử dụng

Máy băm xay nhựa chống ồn Shini SG-50

Giá: 0 VND

Máy băm nhựa Shini dùng băm các sản phẩm lỗi và cuống nhựa thừa để tái sử dụng

Máy băm xay nhựa chống ồn SG-70

Giá: 0 VND

Máy băm xay nhựa chống ồn Shini dùng băm các sản phẩm lỗi và cuống nhựa thừa để tái sử dụng

Máy băm xay nhựa Shini SG-23E/30E/36E

Giá: 0 VND

Máy băm nhựa Shini dùng băm các sản phẩm lỗi và cuống nhựa thừa để tái sử dụng

Máy băm xay nhựa Shini SG-43B

Giá: 0 VND

Máy băm nhựa Shini dùng băm các sản phẩm lỗi và cuống nhựa thừa để tái sử dụng

Máy băm xay nhựa Shini SG-50B

Giá: 0 VND

Máy băm nhựa Shini dùng băm các sản phẩm lỗi và cuống nhựa thừa để tái sử dụng

Máy băm xay nhựa Shini SG-70B

Giá: 0 VND

Máy băm nhựa Shini dùng băm các sản phẩm lỗi và cuống nhựa thừa để tái sử dụng

Máy băm kiểu đơn giản tiết kiệm Shini SG-EB

Giá: 0 VND

Máy băm nhựa Shini dùng băm các sản phẩm lỗi và cuống nhựa thừa để tái sử dụng

Máy băm nhựa cục Shini SGS

Giá: 0 VND

Máy băm nhựa cục Shini dùng băm các loại nhựa miếng mảng hoặc cục nhựa 

Máy băm màng cuộn Shini SGF

Giá: 0 VND

Máy băm cuộn màng Shini dùng để băm các loại màng mềm, cuộn màng mềm

Băng tải cuốn Shini

Giá: 0 VND

Băng tải cuốn shini dùng để cuốn các sản phẩm, nhựa thải loại về máy tái chế

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Đối tác