banner

Máy trộn nhựa Trung Quốc

Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0936 766 665
pusico.vietnam
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0984 410 737
pusico.vietnam

Quảng cáo

Thống kê

Sản phẩm

Máy trộn hạt nhựa WSQB

Giá: 0 VND

Máy trộn hạt nhựa WSQB dùng để trộn nhựa nguyên liệu hoặc nhựa màu phục vụ quá trình sản xuất nhựa

Phễu trộn nhựa theo tỷ lệ VCM

Giá: 0 VND

Phễu trộn nhựa theo tỷ lệ VCM dùng để trộn nhựa theo tỷ lệ được cài đặt trước nhằm phục vụ sản xuất sản phẩm nhựa

Máy trộn nhựa nhào lộn WSQE

Giá: 0 VND

Máy trộn nhựa nhào lộn WSQE dùng để trộn nhựa nguyên liệu hoặc nhựa màu theo kiểu trộn nhào lộn

Máy trộn nhựa ngang WSQC

Giá: 0 VND

Máy trộn nhựa ngang WSQC dùng để trộn nhựa nguyên liệu phục vụ quá trình sản xuất nhựa

Van trộn nhựa theo tỷ lệ Rhong

Giá: 0 VND

Van trộn nhựa theo tỷ lệ Rhong dùng để trộn nhựa theo tỷ lệ mong muốn và cài đặt trước tỷ lệ trộn

Van trộn nhựa theo tỷ lệ

Giá: 0 VND

Van trộn nhựa theo tỷ lệ dùng để trộn nhựa theo tỷ lệ mong muốn

Máy trộn nhựa công suất lớn WSQF

Giá: 0 VND

Máy trộn nhựa công suất lớn WSQF dùng để trộn nhựa với công suất lớn phục vụ dây truyền sản xuất nhựa

Máy trộn nhựa màu RM

Giá: 0 VND

Máy trộn nhựa màu RM dùng để trộn nhựa màu hoặc các nguyên liệu nhựa phục vụ sản xuất

Máy trộn hạt nhựa màu dòng RSM

Giá: 0 VND

Máy trộn hạt nhựa màu dòng RSM dùng để trộn hạt nhựa màu hoặc các loại nhựa khác nhau phục vụ yêu cầu sản xuất nhựa

Máy trộn nhựa RSM

Giá: 0 VND

Máy trộn nhựa RSM là dòng máy trộn công suất lớn, dùng để trộn các nguyên liệu nhựa phục vụ sản xuất

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Đối tác