banner

Máy trộn nhựa Trung Quốc

HÓA CHẤT BẢO DƯỠNG

Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0914 283 089
sales.pusicovietnam
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0936766665
pusico.vietnam

Quảng cáo

Thống kê

Sản phẩm

Máy trộn hạt nhựa màu Incoplast HQB-50

Giá: 0 VND

Máy trộn hạt nhựa màu Incoplast HQB-300 dùng trộn hạt nhựa mầu trước khi đưa vào máy sản xuất nhựa

Máy trộn hạt nhựa màu Incoplast HQB-300

Giá: 0 VND

Máy trộn hạt nhựa màu Incoplast HQB-100 dùng trộn hạt nhựa mầu trước khi đưa vào máy sản xuất nhựa

Máy trộn hạt nhựa màu Incoplast HQB-150

Giá: 0 VND

Máy trộn hạt nhựa màu Incoplast HQB-150 dùng trộn hạt nhựa mầu trước khi đưa vào máy sản xuất nhựa

Máy trộn hạt nhựa màu Incoplast HQB-200

Giá: 0 VND

Máy trộn hạt nhựa màu Incoplast HQB-200 dùng trộn hạt nhựa mầu trước khi đưa vào máy sản xuất nhựa

Máy trộn hạt nhựa màu Incoplast HQB-300

Giá: 0 VND

Máy trộn hạt nhựa màu Incoplast HQB-300 dùng trộn hạt nhựa mầu trước khi đưa vào máy sản xuất nhựa

Máy trộn nhựa Incoplast HQF-500

Giá: 0 VND

Máy trộn nhựa Incoplast HQF-500 dùng để trộn hạt nhựa hoặc trộn bột nhựa trước khi đưa vào máy sản xuất nhựa

Máy trộn nhựa Incoplast HQF-1000

Giá: 0 VND

Máy trộn nhựa Incoplast HQF-1000 dùng để trộn hạt nhựa hoặc trộn bột nhựa trước khi đưa vào máy sản xuất nhựa

Máy trộn nhựa Incoplast HQF-2000

Giá: 0 VND

Máy trộn nhựa Incoplast HQF-2000 dùng để trộn hạt nhựa hoặc trộn bột nhựa trước khi đưa vào máy sản xuất nhựa

Máy trộn nhựa Incoplast HQF-3000

Giá: 0 VND

Máy trộn nhựa Incoplast HQF-3000 dùng để trộn hạt nhựa hoặc trộn bột nhựa trước khi đưa vào máy sản xuất nhựa

Máy trộn nhựa Incoplast HQA-100

Giá: 0 VND

Máy trộn nhựa Incoplast HQA-100 dùng để trộn hạt nhựa hoặc trộn bột nhựa trước khi đưa vào máy sản xuất nhựa

Máy trộn nhựa Incoplast HQA-150

Giá: 0 VND

Máy trộn nhựa Incoplast HQA-150 dùng để trộn hạt nhựa hoặc trộn bột nhựa trước khi đưa vào máy sản xuất nhựa

Máy trộn nhựa Incoplast HQA-200

Giá: 0 VND

Máy trộn nhựa Incoplast HQA-200 dùng để trộn hạt nhựa hoặc trộn bột nhựa trước khi đưa vào máy sản xuất nhựa

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Đối tác