banner

Máy lọc bụi nhựa

HÓA CHẤT BẢO DƯỠNG

Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0914 283 089
sales.pusicovietnam
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0936766665
pusico.vietnam

Quảng cáo

Thống kê

Sản phẩm

Máy tách lọc bụi nhựa DustZero CTD

Giá: 0 VND

Máy lọc bụi nhựa DustZero CTD dùng để lọc tách bụi khỏi nhựa nguyên liệu

Máy tách lọc bột dòng AS

Giá: 0 VND

Máy lọc bột dòng AS dùng để lọc tách bộ ra khỏi nhựa nguyên liệu sau khi tái chế

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Đối tác