banner

Kẹp khuôn Trung Quốc

Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0936 766 665
pusico.vietnam
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0984 410 737
pusico.vietnam

Quảng cáo

Thống kê

Sản phẩm

Kẹp khuôn hình cầu

Giá: 0 VND

Kẹp khuôn hình cầu dùng để kẹp khuôn cho máy ép nhựa

Kẹp khuôn hình phẳng

Giá: 0 VND

Kẹp khuôn hình phẳng dùng cho khuôn của máy ép nhựa

Bu lông đai ốc kẹp khuôn

Giá: 0 VND

Bu lông đai ốc dùng cho kẹp khuôn ép nhựa

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Đối tác