banner

Kẹp khuôn Trung Quốc

HÓA CHẤT BẢO DƯỠNG

Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0914 283 089
sales.pusicovietnam
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0936766665
pusico.vietnam

Quảng cáo

Thống kê

Sản phẩm

Kẹp khuôn hình cầu

Giá: 0 VND

Kẹp khuôn hình cầu dùng để kẹp khuôn cho máy ép nhựa

Kẹp khuôn hình phẳng

Giá: 0 VND

Kẹp khuôn hình phẳng dùng cho khuôn của máy ép nhựa

Bu lông đai ốc kẹp khuôn

Giá: 0 VND

Bu lông đai ốc dùng cho kẹp khuôn ép nhựa

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Đối tác