banner

Kẹp khuôn Hàn Quốc

HÓA CHẤT BẢO DƯỠNG

Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0914 283 089
sales.pusicovietnam
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0936766665
pusico.vietnam

Quảng cáo

Thống kê

Sản phẩm

Kẹp khuôn hình cầu Uni CUC

Giá: 0 VND

Kẹp khuôn hình cầu Uni CUC dùng để kẹp khuôn cho máy ép nhưa

Kẹp khuôn trơn CPC

Giá: 0 VND

Kẹp khuôn trơn CPC dùng kẹp khuôn máy ép nhựa

Kẹp khuôn hình chữ Z dòng CZC

Giá: 0 VND

Kẹp khuôn hình chữ Z dùng kẹp khuôn cho máy ép nhựa

Kẹp khuôn hình cầu đặc CSC

Giá: 0 VND

Kẹp khuôn hình cầu đặc CSC dùng kẹp khuôn cho máy ép nhựa

Kẹp khuôn chữ U kiểu đầu cắm CPNC

Giá: 0 VND

Kẹp khuôn chữ U kiểu đầu cắm CPNC dùng kẹp khuôn cho máy ép nhựa

Kẹp khuôn kiểu mở dòng COC

Giá: 0 VND

Kẹp khuôn kiểu mở dòng COC dùng để kẹp khuôn cho máy ép nhựa

Kẹp khuôn kiểu chữ H dòng CHC

Giá: 0 VND

Kẹp khuôn kiểu chữ H dòng CHC dùng để kẹp khuôn máy ép nhựa

Kẹp khuôn kiểu chữ U dòng CUCL

Giá: 0 VND

Kẹp khuôn kiểu chữ U dòng CUCL

Đầu chốt khóa CSC

Giá: 0 VND

Đầu chốt khóa CSC dùng cho kẹp khuôn của máy ép nhựa

Kẹp khuôn kiểu bậc thang CSTC

Giá: 0 VND

Kẹp khuôn kiểu bậc thang CSTC dùng để kẹp khuôn cho các máy ép nhựa

Đai ốc kẹp khuôn dòng CFN

Giá: 0 VND

Đai ốc kẹp khuôn dòng CFN dùng cho kẹp khuôn máy ép nhựa

Đai ốc kẹp khuôn dòng CUFN

Giá: 0 VND

Đai ốc kẹp khuôn dòng CUFN dùng cho kẹp khuôn ép nhựa

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Đối tác