banner

Vệ sinh và phủ bảng mạch

Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0936 766 665
pusico.vietnam
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0984 410 737
pusico.vietnam

Quảng cáo

Thống kê

Sản phẩm

Vệ sinh bảng mạch điện tử QQ-58

Giá: 0 VND

Vệ sinh bảng mạch điện tử QQ-58 dùng để vệ sinh bảng mạch điện tử, thiết bị điện, điện tử, viễn thông

Vệ sinh bảng mạch điện tử Nabakem ECC-90

Giá: 0 VND

Vệ sinh bảng mạch điện tử Nabakem ECC-90 dùng để vệ sinh bảng mạch điện tử, thiết bị điện, điện tử, viễn thông

Vệ sinh bảng mạch điện tử Nabakem DC-3000

Giá: 0 VND

Vệ sinh bảng mạch điện tử Nabakem DC-3000 dùng để tẩy rửa vệ sinh bảng mạch in điện tử, thiết bị điện, điện tử....

Vệ sinh bảng mạch điện tử Nabakem FR-7000

Giá: 0 VND

Vệ sinh bảng mạch điện tử Nabakem FR-7000

Vệ sinh bảng mạch điện tử Nabakem DC-3000

Giá: 0 VND

Vệ sinh bảng mạch điện tử Nabakem DC-3000 dùng để tẩy rửa vệ sinh bảng mạch in điện tử, thiết bị điện, điện tử....

Vệ sinh đa năng Nabakem DC-5000

Giá: 0 VND

Vệ sinh đa năng Nabakem DC-5000 dùng để tẩy rửa vệ sinh máy móc thiết bị, khuôn mẫu, linh kiện điện, điện tử

Dầu phủ bảng mạch điện tử Nabakem AC-100

Giá: 0 VND

Dầu phủ bảng mạch điện tử Nabakem AC-100 dùng phủ bảo vệ bảng mạch in điện tử

Dầu bảo vệ bảng mạch điện tử Nabakem CPU-50A/B

Giá: 0 VND

Dầu bảo vệ bảng mạch điện tử Nabakem CPU-50A/B dùng để bảo vệ bảng mạch điện tử

Dầu bảo vệ bảng mạch điện tử Nabakem CPU-70A/B

Giá: 0 VND

Dầu bảo vệ bảng mạch điện tử Nabakem CPU-70A/B dùng để bảo vệ bảng mạch điện tử

Dầu bảo vệ bảng mạch điện tử Nabakem CPU-80A/B

Giá: 0 VND

Dầu bảo vệ bảng mạch điện tử Nabakem CPU-80A/B

Dầu bảo vệ bảng mạch điện tử Nabakem CPU-90A/B

Giá: 0 VND

Dầu bảo vệ bảng mạch điện tử Nabakem CPU-90A/B

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Đối tác