banner

Vệ sinh và rửa sạch khuôn

Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0936 766 665
pusico.vietnam
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0984 410 737
pusico.vietnam

Quảng cáo

Thống kê

Sản phẩm

Vệ sinh đa năng Nabakem DC-5000

Giá: 0 VND

Vệ sinh đa năng Nabakem DC-5000 dùng để tẩy rửa vệ sinh máy móc thiết bị, khuôn mẫu, linh kiện điện, điện tử

Rửa khuôn và vệ sinh khuôn QQ-71

Giá: 0 VND

Rửa khuôn và vệ sinh khuôn QQ-71 dùng để rửa khuôn, vệ sinh và làm sạch khuôn ép nhựa, các loại khuôn mẫu kim loại khác

Rửa khuôn và vệ sinh khuôn QQ-72

Giá: 0 VND

Rửa khuôn và vệ sinh khuôn QQ-72 dùng để rửa khuôn, vệ sinh và làm sạch khuôn ép nhựa, các loại khuôn mẫu kim loại khác

Rửa khuôn và vệ sinh khuôn Nabakem PMC-3

Giá: 0 VND

Rửa khuôn và vệ sinh khuôn Nabakem PMC-3 dùng để rửa khuôn, vệ sinh và làm sạch khuôn ép nhựa, các loại khuôn mẫu kim loại khác

Rửa khuôn và vệ sinh khuôn Nabakem PMC-5

Giá: 0 VND

Rửa khuôn và vệ sinh khuôn Nabakem PMC-5 dùng để rửa khuôn, vệ sinh và làm sạch khuôn ép nhựa, các loại khuôn mẫu kim loại khác

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Đối tác