banner

Máy sấy nhựa, hút ẩm nhựa

HÓA CHẤT BẢO DƯỠNG

Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0914 283 089
sales.pusicovietnam
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0936766665
pusico.vietnam

Quảng cáo

Thống kê

Sản phẩm

Tủ sấy nhựa Incoplast CD-5

Giá: 0 VND

Tủ sấy nhựa Incoplast CD-5 dùng để sấy nhựa nguyên liệu trước khi đưa vào máy sản xuất nhựa

Tủ sấy nhựa Incoplast CD-9

Giá: 0 VND

Tủ sấy nhựa Incoplast CD-9 dùng để sấy nhựa nguyên liệu trước khi đưa vào máy sản xuất nhựa

Tủ sấy nhựa Incoplast CD-20

Giá: 0 VND

Tủ sấy nhựa Incoplast CD-20 dùng để sấy nhựa nguyên liệu trước khi đưa vào máy sản xuất nhựa

Tủ sấy nhựa Incoplast CD-20L

Giá: 0 VND

Tủ sấy nhựa Incoplast CD-20L dùng để sấy nhựa nguyên liệu trước khi đưa vào máy sản xuất nhựa

Máy sấy nhựa Incoplast 50kg

Giá: 0 VND

Máy sấy nhựa Incoplast 50kg dùng để sấy nhựa nguyên liệu trước khi đưa vào máy sản xuất nhựa

Máy sấy nhựa Incoplast 75kg

Giá: 0 VND

Máy sấy nhựa Incoplast 75kg dùng để sấy nhựa nguyên liệu trước khi đưa vào máy sản xuất nhựa

Máy sấy nhựa Incoplast 100kg

Giá: 0 VND

Máy sấy nhựa Incoplast 100kg dùng để sấy nhựa nguyên liệu trước khi đưa vào máy sản xuất nhựa

Máy sấy nhựa Incoplast 200kg

Giá: 0 VND

Máy sấy nhựa Incoplast 200kg dùng để sấy nhựa nguyên liệu trước khi đưa vào máy sản xuất nhựa

Phễu sấy nhựa Shini SHD

Giá: 0 VND

Phễu sấy nhựa Shini dùng sấy nóng nhựa nguyên liệu trước khi đưa vào sản xuất

Phễu sấy nhựa kết hợp máy tải liệu tự động Shini SDL

Giá: 0 VND

Phễu sấy nhựa Shini dùng sấy nóng nhựa nguyên liệu kết hợp với tải liệu tự động
 

Phễu sấy nhựa Shini SHD-U

Giá: 0 VND

Phễu sấy nhựa Shini dùng sấy nóng nhựa nguyên liệu trước khi đưa vào sản xuất

Tủ sấy nhựa Shini CD

Giá: 0 VND

Tủ sấy nhựa Shini dùng sấy nóng nhựa nguyên liệu trước khi đưa vào sản xuất

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Đối tác