banner

Máy hút cấp nhựa tự động

HÓA CHẤT BẢO DƯỠNG

Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0914 283 089
sales.pusicovietnam
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0936766665
pusico.vietnam

Quảng cáo

Thống kê

Sản phẩm

Máy hút cấp nhựa tự động Shini SAL

Giá: 0 VND

Máy hút cấp nhựa tự động Shini dùng hút cấp nhựa nguyên liệu phục vụ sản xuất nhựa

Máy hút cấp nhựa Shini SAL-G

Giá: 0 VND

Máy hút cấp nhựa tự động Shini dùng hút cấp nhựa nguyên liệu phục vụ sản xuất nhựa

Máy hút cấp nhựa tự động Shini SAL-U

Giá: 0 VND

Máy hút cấp nhựa tự động Shini dùng hút cấp nhựa nguyên liệu phục vụ sản xuất nhựa

Máy hút cấp nhựa tự động Shini SAL-UG

Giá: 0 VND

Máy hút cấp nhựa tự động Shini dùng hút cấp nhựa nguyên liệu phục vụ sản xuất nhựa

Hệ thống hút cấp nhựa cho nhiều máy Shini UG122/124

Giá: 0 VND

Máy hút cấp nhựa Shini dùng hút cấp nguyên liệu nhựa phục vụ sản xuất

Máy hút nhựa kiểu lò so linh hoạt Shini SSC

Giá: 0 VND

Máy hút hạt nhựa hoặc bột nhựa Shini Taiwan, kiểu hút lò xo xoắn linh động hút cả bột và hạt

Hệ thống hút cấp nhựa đơn Shini SWCS

Giá: 0 VND

Máy hút cấp nhựa Shini dùng hút nguyên liệu nhựa phục vụ sản xuất

Máy tách kim loại dòng DLS

Giá: 0 VND

Máy tách kim loại dòng DLS dùng để phát hện và tách lọc kim loại ra khỏi nhựa nguyên liệu

Ống hút liệu xoắn dòng AF

Giá: 0 VND

Ống hút liệu xoắn dòng AF dùng để hút nhựa nguyên liệu từ thùng chứa lên phễu sấy nhựa hoặc lên máy nhựa

Máy hút liệu tự động dòng AV

Giá: 0 VND

Máy hút liệu tự động dòng AV dùng để hút nhựa nguyên liệu từ thùng chứa lên phễu sấy nhựa hoặc lên máy nhựa

Máy hút liệu tự động dòng AVE

Giá: 0 VND

Máy hút liệu tự động dòng AVE dùng để hút nhựa nguyên liệu từ thùng chứa lên phễu sấy nhựa hoặc lên máy nhựa

Máy hút liệu tự động dòng AVD

Giá: 0 VND

Máy hút liệu tự động dòng AVD dùng để hút nhựa nguyên liệu từ thùng chứa lên phễu sấy nhựa hoặc lên máy nhựa

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Đối tác