banner

Máy hút liệu tự động

Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0936 766 665
pusico.vietnam
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0984 410 737
pusico.vietnam

Quảng cáo

Thống kê

Sản phẩm

Máy tách kim loại dòng DLS

Giá: 0 VND

Máy tách kim loại dòng DLS dùng để phát hện và tách lọc kim loại ra khỏi nhựa nguyên liệu

Ống hút liệu xoắn dòng AF

Giá: 0 VND

Ống hút liệu xoắn dòng AF dùng để hút nhựa nguyên liệu từ thùng chứa lên phễu sấy nhựa hoặc lên máy nhựa

Máy hút liệu tự động dòng AV

Giá: 0 VND

Máy hút liệu tự động dòng AV dùng để hút nhựa nguyên liệu từ thùng chứa lên phễu sấy nhựa hoặc lên máy nhựa

Máy hút liệu tự động dòng AVE

Giá: 0 VND

Máy hút liệu tự động dòng AVE dùng để hút nhựa nguyên liệu từ thùng chứa lên phễu sấy nhựa hoặc lên máy nhựa

Máy hút liệu tự động dòng AVD

Giá: 0 VND

Máy hút liệu tự động dòng AVD dùng để hút nhựa nguyên liệu từ thùng chứa lên phễu sấy nhựa hoặc lên máy nhựa

Máy hút thổi

Giá: 0 VND

Máy hút thổi dùng để hút hoặc thổi nguyên liệu nhựa trong quá trình tái chế nhựa nguyên liệu

Lọc bụi cho nhựa nguyên liệu SPC

Giá: 0 VND

Lọc bụi cho nhựa nguyên liệu SPC dùng để lọc tách bụi trong quá trình băm xay nhựa và tái chế nguyên liệu nhựa

Thùng chứa nhựa nguyên liệu MT

Giá: 0 VND

Thùng chứa nhựa nguyên liệu MT dùng để chứa nguyên liệu nhựa phục vụ sản xuất của nhà máy

Thùng chứa nhựa nguyên liệu ST

Giá: 0 VND

Thùng chứa nhựa nguyên liệu ST dùng để chứa nguyên liệu nhựa phục vụ sản xuất của nhà máy

Máy hút liệu tự động DHC

Giá: 0 VND

Máy hút liệu tự động DHC gồm phễu và máy hút tách rời, dùng để hút nhựa nguyên liệu lên phễu sấy hoặc lên máy

Máy hút liệu tự động dòng 700G

Giá: 0 VND

Máy hút liệu tự động dòng 700G dùng để hút nhựa nguyên liệu và cấp cho hệ thống của máy trong quá trình sản xuất

Máy hút liệu tự động 900G

Giá: 0 VND

Máy hút liệu tự động 900G dùng để hút nhựa nguyên liệu và cấp cho hệ thống của máy trong quá trình sản xuất

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Đối tác