banner

Máy trộn hạt nhựa

Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0936 766 665
pusico.vietnam
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0984 410 737
pusico.vietnam

Quảng cáo

Thống kê

Sản phẩm

Máy trộn đơn CTMC

Giá: 0 VND

Máy trộn đơn CTMC dùng để trộn các loại nhựa nguyên liệu phục vụ sản xuất nhưa

Máy trộn đôi CTMC

Giá: 0 VND

Máy trộn đôi CTMC dùng để trộn các loại nhựa nguyên liệu trên cơ sở có van tỷ lệ

Máy trộn nhào lộn CTTM

Giá: 0 VND

Máy trộn nhào lộn CTTM dùng để trộn nhựa màu và nguyên liệu nhựa phục vụ sản xuất

Máy trộn hạt nhựa DHC

Giá: 0 VND

Máy trộn hạt nhựa DHC dùng để trộn hạt nhựa màu và nguyên liệu nhựa các loại phục vụ sản xuất

Van chọn nhựa tự động DHC

Giá: 0 VND

Van chọn nhựa tự động DHC tự động chọn loại nhựa theo cài đặt

Máy trộn hạt nhựa WSQB

Giá: 0 VND

Máy trộn hạt nhựa WSQB dùng để trộn nhựa nguyên liệu hoặc nhựa màu phục vụ quá trình sản xuất nhựa

Phễu trộn nhựa theo tỷ lệ VCM

Giá: 0 VND

Phễu trộn nhựa theo tỷ lệ VCM dùng để trộn nhựa theo tỷ lệ được cài đặt trước nhằm phục vụ sản xuất sản phẩm nhựa

Máy trộn nhựa nhào lộn WSQE

Giá: 0 VND

Máy trộn nhựa nhào lộn WSQE dùng để trộn nhựa nguyên liệu hoặc nhựa màu theo kiểu trộn nhào lộn

Máy trộn nhựa ngang WSQC

Giá: 0 VND

Máy trộn nhựa ngang WSQC dùng để trộn nhựa nguyên liệu phục vụ quá trình sản xuất nhựa

Van trộn nhựa theo tỷ lệ Rhong

Giá: 0 VND

Van trộn nhựa theo tỷ lệ Rhong dùng để trộn nhựa theo tỷ lệ mong muốn và cài đặt trước tỷ lệ trộn

Van trộn nhựa theo tỷ lệ

Giá: 0 VND

Van trộn nhựa theo tỷ lệ dùng để trộn nhựa theo tỷ lệ mong muốn

Máy trộn nhựa công suất lớn WSQF

Giá: 0 VND

Máy trộn nhựa công suất lớn WSQF dùng để trộn nhựa với công suất lớn phục vụ dây truyền sản xuất nhựa

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Đối tác