banner

Máy lạnh Chiller

HÓA CHẤT BẢO DƯỠNG

Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0914 283 089
sales.pusicovietnam
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INVESCO VIỆT NAM 0936766665
pusico.vietnam

Quảng cáo

Thống kê

Sản phẩm

Máy lạnh trục vít dòng WSIW

Giá: 0 VND

Máy lạnh trục vít dòng WSIW

Máy lạnh bằng khí RCM

Giá: 0 VND

Máy lạnh bằng khí RCM dùng làm mát và kiểm soát nhiệt độ khuôn ép nhựa nhằm giảm thời gian ép và tăng năng suất

Máy lạnh bằng nước RCM

Giá: 0 VND

Máy lạnh bằng nước RCM dùng làm mát và kiểm soát nhiệt độ khuôn ép nhựa nhằm giảm thời gian ép và tăng năng suất

Máy lạnh trục vít RCMC-W

Giá: 0 VND

Máy lạnh trục vít RCMC-W dùng làm mát và kiểm soát nhiệt độ khuôn ép nhựa nhằm giảm thời gian ép và tăng năng suất

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Đối tác